Terkini

Travelog SIPartner+ : Bahagian 3

Pada Bahagian 2 Travelog SIPartner+, penulis menghuraikan lebih lanjut berkitan intervensi berimpak tinggi yang dilaksanakan oleh pengetua, iaitu Projek "Fun Learning". Pada Bahagian 3 ini iaitu bahagian akhir, penulis akan mengkhususkan huraian berkaitan Projek PRIME, impak daripada pelaksanaan Projek Fun Learning & PRIME... 

 

PROJEK "PRIME"

Program Psikososial “Engagement” atau ringkasnya PRIME merupakan satu program sokongan yang dirancang dan dilaksanakan bagi membina kejelekitan dengan murid, ibu bapa dan komuniti dalam usaha ke arah meningkatkan kehadiran murid dan prestasi sekolah.  Oleh itu, program ini disasarkan kepada tiga kelompok tersebut dengan aktiviti yang berbeza untuk PRIME Murid, PRIME Ibu Bapa dan PRIME Komuniti.

Read more ...

Travelog SIPartner+ : Bahagian 2

Pada Bahagian 1 Travelog SIPartner+, penulis memberi tumpuan terhadap pengalaman pertama melaksanakan sesi bimbingan dengan Pengetua SMK Kota Seri Paloh, latar belakang sekolah dan isu-isu yang dihadapi oleh pengetua. Pada Bahagian 2 penulis akan menghuraikan lebih lanjut berkitan intervensi berimpak tinggi yang dilaksanakan oleh pengetua, iaitu Projek "Fun Learning"...

 

PROJEK "FUN LEARNING"

Projek Fun Learning telah dilaksanakan di SMK Seri Kota Paloh mulai Jun 2014. Projek ini berasaskan kepada idea yang telah dilaksanakan di sekolah rendah iaitu dengan mengutamakan pendekatan berpusatkan murid. Projek ini dilaksanakan berasaskan kepada masalah kehadiran murid yang dihadapi oleh sekolah ini. Oleh itu, matlamat projek ini adalah untuk meningkatkan peratus kehadiran murid yang masih jauh daripada sasaran yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor.  Secara tidak langsung, projek ini juga diharapkan berupaya untuk meningkatkan kualiti pengajaran guru hasil daripada kreativiti dan inovasi mereka menerapkan elemen fun dalam melaksanaan proses PdPc. 

Fokus Projek Fun Learning ini adalah murid Tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Projek ini juga amat penting bagi meningkatkan imej SMK Seri Kota Paloh, Pejabat Pendidikan Daerah Kluang dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Hal ini kerana  sekolah ini berada pada band dan ranking paling bawah dalam negeri Johor. Tambahan pula, isu ini juga berkait rapat dengan faktor kepercayaan ibu bapa terhadap sekolah. 

Read more ...

Travelog SIPartner+: Bahagian 1

PERTEMUAN PERTAMA

Alhamdulillah. Aku amat bersyukur ditakdirkan untuk bertemu dengan Pengetua SMK Seri Kota Paloh, Kluang. Riak wajahnya yang riang dan senyumannya yang sentiasa terukir ketika menyambut kehadiranku membuatkan aku berasa selesa bersamanya.

“Diam tak diam, dah dua minggu tuan haji di sekolah ini ” aku mulakan bicara.

Read more ...

Kemahiran PAK-21

 

  KERANGKA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ABAD KE-21 

Profesion perguruan bertanggungjawab dalam memastikan dasar dan sistem pendidikan berupaya untuk merealisasikan aspirasi Falsafah Pendidikan Negara (FPN) iaitu menjana dan melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS). Selain itu FPN juga memberi penekanan kepada kemahiran 3M (membaca, mengira dan menulis), sejajar dengan kemahiran baru seperti sains dan teknologi, kemahiran komunikasi, kemahiran interpersonal dan intrapersonal . 

Read more ...

Johor Showcase

Selaras dengan aspirasi PPJ untuk menjadikan Johor sebagai Johore Showcase maka semua kepimpinan sekolah dalam negeri Johor khususnya di PPD Kulai perlu mengambil langkah rapid execution, strong implementation bagi empat matlamat strategik Johore Showcase dalam bentuk pelan tindakan sekolah masing-masing;

 

Read more ...
  • Home

Anjakan Minda Pemimpin Abad Ke-21 (Bahagian 2)

Kuasa Yang Berunsurkan Kebolehan Yang Perlu Ada Kepada Pemimpin Abad Ke-21 

 

1. Mentaliti 

Kebijaksanaan atau kebolehan membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak dengan menilai antara yang baik dan buruk berdasarkan pertimbangan ilmu dan pengalaman. Keberanian atau kesungguhan serta kesanggupan menghadapi cabaran dan masalah serta risiko, baik yang berpunca dari luar diri atau dalam diri sendiri.

Mempunyai inisiatif atau tindakan yang dimulakan sendiri tanpa menunggu orang lain datang kepadanya minta bertindak. Mempunyai kreativiti sendiri, terutamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam organisasi.  

Continue Reading

Print Email

Anjakan Minda Pemimpin Abad Ke-21

8 CARA BERFIKIR YANG PERLU DIUBAH 

Susunan;

MOHSIN BIN IBRAHIM

Pegawai SIP+ PPD Batu Pahat 

 

Pemimpin pendidikan terutama di sekolah seperti Pengetua dan Guru Besar di zaman transformasi ini perlu membuat anjakan minda (mindset shift) untuk  kejayaan transformasi organisasi yang dipimpin. 

Sekurang-kurangnya 8 aspek yang berkaitan dengan cara berfikir perlu diubah selaras dengan perubahan gaya kepimpinan dan pengurusan global di luar bidang pendidikan. Zaman di mana ketua bersikap seolah-olah dia sahaja yang tahu dan betul, orang lain tidak tahu, sentiasa salah dan mesti mengikut kehendaknya telah berlalu dan tidak relevan lagi. 

Berikut disarankan 8 perkara atau cara berfikir dan bertindak yang perlu diubah oleh pemimpin pendidikan abad ke-21. 

Continue Reading

Print Email

Kepimpinan Transformasional

KEPIMPINAN TRANFORMASIONAL:

MATLAMAT, STRATEGI DAN IMPAK TERHADAP PEMBANGUNAN SEKOLAH

 

Oleh,

Azman bin Safii,

SIPartners+ PPD Kulai, Johor

 

Penulisan ini meneliti transformasi kepimpinan yang menekankan kepentingan kerja berpasukan dan penambahbaikan sekolah yang menyeluruh, sebagai alternatif kepada kaedah lain dalam kepimpinan. Kepimpinan Transformasi adalah berlawanan dengan: (1) kepimpinan pengajaran, yang merangkumi hierarki dan penyeliaan Ketua dan biasanya tidak termasuk pembangunan guru; dan (2) kepimpinan transaksional, yang berasaskan Pertukaran Perkhidmatan untuk pelbagai jenis ganjaran yang dikawal oleh pemimpin, sekurang-kurangnya di peringkat bahagian. 

 

PENDAHULUAN 

Pandangan terhadap pendekatan kepimpinan sekolah sebahagian besarnya telah mengalami perubahan disebabkan oleh inisiatif-inisiatif mutakhir dan keperluan pesat yang berlaku sejak era 90-an. Pendokong-pendokong pembaharuan sekolah juga biasanya menyokong inisiatif perubahan pendekatan kepimpinan sekolah dalam konteks hubungan kuasa.

Continue Reading

Print Email

10 IDEA PRAKTIKAL PEMBELAJARAN ABAD KE-21

 Bahan suntingan;

PEGAWAI SIP+ PONTIAN, JOHOR

 

Menurut Martha Hampson dan rakannya dari Innovation Unit, United Kingdom, terdapat sepuluh (10) idea yang praktikal boleh digunakan  oleh pengurus sekolah untuk melaksanakan pembelajaran abad ke-21 iaitu:

 

Open up lessons  

Menghabiskan sukatan pelajaran dalam masa yang ditetapkan merupakan masalah utama semua guru di sekolah.  Sama ada murid memperoleh kemahiran tertentu atau sebaliknya menjadi perkara kedua.   Dalam pembelajaran abad ke-21, pembelajaran secara individu atau kumpulan perlu dirancang secara fleksibel dan tidak terlalu rigid.  Murid hendaklah diberi peluang dan masa yang mencukupi untuk menyelesaikan tugasan yang diberi dan seterusnya mencapai objektif yang ditetapkan oleh guru.  Guru pula perlu menyokong dan memantau sepanjang proses pembelajaran. 

Read More

Print Email

PENJENAMAAN AMALAN 5S KEPADA EKSA

EKSA adalah singkatan kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA).Ia diterajui oleh pihak MAMPU ( Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia) dan ia merupakan penjenamaan semula bagi Pelaksanaan Amalan 5S Sektor Awam serta bertujuan untuk meningkatkan budaya kecemerlangan organisasi yang lebih berimej korporat. Selain itu juga ianya melahirkan idea dan kreativiti dan inovasi.

 

Read More

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

JEvents - Calendar Module

July 2017
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

JEvents - Latest Events Module

No events