Terkini

Melengkah Ke Hadapan: Fokus & Gerak Kerja KPPM 2018

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia (KPPM), DATUK DR AMIN BIN SENIN telah mengemukakan gagasan Melangkah ke Hadapan: Fokus Gerak Kerja (FGK) KPPM kepada warga pendidikan sebagai panduan dalam menterjemah budaya kerja yang berupaya merealisasikan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Melangkah Ke Hadapan: Fokus dan Gerak Kerja KPPM 2018 merupakan tumpuan khusus KPPM dalam meneruskan amanah yang diberi untuk meletakkan pendidikan negara sebaris dengan negara-negara yang mempunyai sistem terbaik di dunia.

Read more ...

Kolokium Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) Tahun 2018

Jabatan Pendidikan Negeri Johor (JPN) buat pertama kalinya dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Guru, KPM menganjurkan Kolokium Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) peringkat Negeri Johor bagi tahun 2018. Program ini diadakan bagi tujuan pemilihan amalan terbaik sekolah-sekolah TS25, untuk diketengahkan bagi mewakili negeri Johor dalam Konvensyen Kebangsaan Kali Ke-2 Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) Tahun 2018 dengan tema Transformasi Sekolah 2025 Memacu Kemenjadian Murid. 

Read more ...

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) BIL. 4 TAHUN 2018- myPortfolio: PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM PENGENALAN

 

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri (JPM), telah menerbitkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 8 Tahun 1991: Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja sebagai rujukan dalam penyediaan dokumen berkaitan prosedur, proses kerja dan tanggungjawab yang lebih teratur di peringkat jabatan dan individu. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan kepada agensi Kerajaan berkaitan tatacara penyediaan myPortfolio yang lebih tuntas dan kebolehgunaannya sebagai radas pengurusan sumber manusia ke arah melonjakkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan sektor awam. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan supaya tidak berlaku kesilapan dalam pelaksanaan tugas dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan agensi Kerajaann. | SILK KLIK UNTUK AKSES PKPA 4/2018 -myPortfolio | Template myPortfolio

Read more ...

Penetapan Dan Pelaksanaan Hala Tuju

oleh;

SIPartners+ PPD Tangkak

 

Pendahuluan 

Penulisan bahagian ini akan dapat membantu pemimpin sekolah dalam membina hala tuju sekolah. Kepimpinan sekolah perlu memastikan visi dan misi sekolah menjadi hala tuju seluruh warga sekolah ke arah pencapaian matlamat dan objektif yang telah ditetapkan secara bersama. Memandangkan semua sekolah di Negeri Johor telah menggunakan Visi dan Misi yang sama, maka diharapkan kepimpinan sekolah dapat menyebar luas dan menggunakannya secara kolaboratif dengan semua warga sekolah. 

Read more ...
  • Home
Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com