Terkini

Penetapan Dan Pelaksanaan Hala Tuju

oleh;

SIPartners+ PPD Tangkak

 

Pendahuluan 

Penulisan bahagian ini akan dapat membantu pemimpin sekolah dalam membina hala tuju sekolah. Kepimpinan sekolah perlu memastikan visi dan misi sekolah menjadi hala tuju seluruh warga sekolah ke arah pencapaian matlamat dan objektif yang telah ditetapkan secara bersama. Memandangkan semua sekolah di Negeri Johor telah menggunakan Visi dan Misi yang sama, maka diharapkan kepimpinan sekolah dapat menyebar luas dan menggunakannya secara kolaboratif dengan semua warga sekolah. 

Read more ...

Kota Tinggi Showcase: Satu Aspirasi Pendidikan Abad Ke-21

 

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah nadi pembangunan sesuatu bangsa dan negara. Tanpa sistem pendidikan yang terancang dan berkembang sejajar dengan keperluan dan perkembangan zaman, maka bolehlah dianggap bangsa atau negara tersebut telah gagal dalam melaksanakan tanggungjawabnya memartabatkan sesuatu bangsa atau negara. Kerajaan memerlukan tenaga kerja yang proaktif dalam menentukan pencapaian ekonomi yang tinggi. Oleh hal yang demikian, kerajaan perlulah melahirkan generasi yang membawa pembaharuan dan berdaya saing dalam pelbagai aspek terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, teknologi dan sebagainya. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 merupakan satu pelan transformasi pendidikan ke arah menyediakan pendidikan abad ke-21. 

Read more ...

Peranan Coaching dalam Revitalisasi Pendidikan Abad Ke-21 (Bahagian 2)

Shamsuddin bin Haron (Pegawai SIPartner+ PPD Kluang)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

(Kertas kerja ini telah dibentangkan di Kenferensi Pendidikan Nasional di Kota Tinggi pada 2016)

 

Peranan baharu pemimpin sekolah 

Organisasi yang berjaya sering dikaitkan dengan kualiti kepimpinan pengurusannya. Pemimpin merupakan agen perubahan yang penting dalam menyatupadukan warganya untuk mencapai wawasan sesebuah organisasi. Kini, kelangsungan hayat dan keberkesanan sesebuah organisasi sangat bergantung kepada pemimpinnya menangani cabaran baharu untuk berubah selari dengan kehendak masa dan persekitaran (JPNJ, 2009). Sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan juga tidak dapat lari daripada desakan ini. Kecemerlangan organisasi sekolah banyak bergantung kepada amalan kepimpinan dan budaya kerja pemimpinnya dalam usaha untuk membangunkan profesionalisme guru-guru dan seterusnya meningkatkan prestasi sekolahnya.

Read more ...

Teori Pembelajaran Konstruktivisme Dalam Membudayakan Amalan Abad Ke-21 (Bahagian 1)

Artikel ini ditulis oleh Shamsuddin bin Haron, Pegawai SIPartner+ PPD Kluang dan Azmi bin Sukiman, Pegetua SMK Moakil, Segamat (sekarang bertugas sebagai Pegawai SIPartner+ PPD Segamat) telah dibentangkan dalam Seminar Pendidikan Kebangsaan 2017 di Muatrade Hotel, Muar pada 23-24 September 2017.

Pengenalan 

Bagi memastikan sistem pendidikan terus relevan dan bersifat dinamik dan sesuai dengan persekitaran yang berubah, program tranrsformasi kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara membangun pada tahun 2020 adalah sangat bertepatan. Hal ini kerana, pendidikan perlu bergerak seiring dengan keperluan pembangunan iaitu untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu, berpotensi, dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran globalisasi masa kini. 

Read more ...
  • Home
Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com