Terkini

KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

 

Kepimpinan bermaksud keupayaan untuk mempengaruhi, memotivasikan, mengubah sikap dan tingkah laku pengikutnya untuk mencapai sesuatu matlamat organisasi. Dari aspek kepimpinan di institusi pendidikan pula, kepimpinan ialah keupayaan pemimpin mempengaruhi, memotivasi, mengubah sikap dan tingkah laku pengikutnya (subordinat) untuk menjayakan sebarang perubahan bagi mencapai matlamat organisasi. Manakala perkataan ‘instruksional’    berasal daripada perkataan bahasa Inggeris “instruction” yang berasal daripada kata dasar “instruct” yang bermaksud ‘ajar’. 

Read more ...

KOMUNIKASI BERKESAN DALAM ORGANISASI

Clay Shirky

Clay Shirky dalam bukunya berjudul ‘Here Comes Everybody; The Power of Organizing Without Organizations’ menyatakan bahawa “Apabila kita mengubah cara kita berkomunikasi, kita sebenarnya mengubah masyarakat.” Dalam aspek kepimpinan organisasi sekolah ,  pengetua dan guru besar (PGB)   perlu mengubah cara berkomunikasi kepada yang lebih baik kerana tindakan mereka ini diyakini mampu untuk mengubah lanskap sekolah. Dalam aspek ini, kita mengharapkan agar PGB mampu bertindak sebagai pemimpin  berkesan  yang dapat membangunkan kemahiran komunikasi berkesan dalam kalangan ahli organisasi. Selain daripada dapat meningkatkan prestasi sekolah, komunikasi berkesan juga dapat menjamin kestabilan dan keharmonian hubungan sesama guru di sesebuah sekolah. 

Read more ...

MODEL HALA TUJU PONTIAN DINAMIK

Organisasi yang mempunyai hala tuju yang jelas mempunyai peluang yang lebih baik untuk mencapai kejayaan pada masa hadapan.  Seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025 yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2013,  Pejabat Pendidikan Daerah Pontian mengorak langkah dengan mengambil   inisiatif menjadi Pontian Dinamik.

Read more ...

Dekati Dan Dengari: Amalan Pemimpin Yang Mudah Dan Berkesan Mempengaruhi Organisasi. Suatu Pengalaman Seorang Pengetua Yang Dibimbing Oleh SIP+ Dan Kini Dilantik Menjadi SIP+

Oleh,

 Tn Hj Ahmad Nasarudin Bin Tulus, Pegawai SIP+,

Pejabat Pendidikan Daerah Muar

 

 

Pengenalan. 

Sesebuah   sekolah yang   cemerlang  mempunyai korelasi yang kuat dengan kepimpinan pengetua sekolah berkenaan. Penarafan status sesebuah sekolah yang berbeza-beza mengikut standard PADU menjadikan keupayaan dan kemampuan sebenar seseorang pengetua untuk mengemudi sesebuah sekolah terutama yang berada pada band yang lebih besar. Seseorang pengetua baharu yang pertama kali memimpin sesebuah sekolah, pastinya mengimpikan sebuah sekolah yang berpotensi tinggi untuk dipimpin tanpa sebarang masalah. 

Read more ...
  • Home
Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com