Terkini

Peranan Coaching dalam Revitalisasi Pendidikan Abad Ke-21 (Bahagian 2)

Shamsuddin bin Haron (Pegawai SIPartner+ PPD Kluang)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

(Kertas kerja ini telah dibentangkan di Kenferensi Pendidikan Nasional di Kota Tinggi pada 2016)

 

Peranan baharu pemimpin sekolah 

Organisasi yang berjaya sering dikaitkan dengan kualiti kepimpinan pengurusannya. Pemimpin merupakan agen perubahan yang penting dalam menyatupadukan warganya untuk mencapai wawasan sesebuah organisasi. Kini, kelangsungan hayat dan keberkesanan sesebuah organisasi sangat bergantung kepada pemimpinnya menangani cabaran baharu untuk berubah selari dengan kehendak masa dan persekitaran (JPNJ, 2009). Sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan juga tidak dapat lari daripada desakan ini. Kecemerlangan organisasi sekolah banyak bergantung kepada amalan kepimpinan dan budaya kerja pemimpinnya dalam usaha untuk membangunkan profesionalisme guru-guru dan seterusnya meningkatkan prestasi sekolahnya.

Read more ...

Teori Pembelajaran Konstruktivisme Dalam Membudayakan Amalan Abad Ke-21 (Bahagian 1)

Artikel ini ditulis oleh Shamsuddin bin Haron, Pegawai SIPartner+ PPD Kluang dan Azmi bin Sukiman, Pegetua SMK Moakil, Segamat (sekarang bertugas sebagai Pegawai SIPartner+ PPD Segamat) telah dibentangkan dalam Seminar Pendidikan Kebangsaan 2017 di Muatrade Hotel, Muar pada 23-24 September 2017.

Pengenalan 

Bagi memastikan sistem pendidikan terus relevan dan bersifat dinamik dan sesuai dengan persekitaran yang berubah, program tranrsformasi kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara membangun pada tahun 2020 adalah sangat bertepatan. Hal ini kerana, pendidikan perlu bergerak seiring dengan keperluan pembangunan iaitu untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu, berpotensi, dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran globalisasi masa kini. 

Read more ...

Sembang Profesional Timbalan Pengarah Pendidikan Johor Bersama Pasukan SIPartners+ Johor

 

Pada 15 November 2017, En. Azman bin Adnan selaku Timbalan Pengarah Pendidikan Johor berkesempatan untuk meluangkan masa dalam sesi sembang profesional bersama Pasukan SIPartners+ Johor yang telah diadakan sempena Bengkel Kerja Refleksi Sipartner+ Negeri Johor yang telaha diadakan pada 14-16 November 2017 bertempat di Hotel Sri Costa, Melaka. Berikut adalah catatan dari sesi tersebut. 

Read more ...

Bengkel Kerja J-Profil Pengetua dan Guru Besar Sekolah-sekolah Negeri Johor

Sebahagian SIPartners+ Johor sedang memberi tumpuan terhadap penyediaan Kerangka J-Profiling

Bengkel Kerja Penyediaan "J-Profiling" bagi pembangunan kompetensi PGB telah diadakan oleh SIPartners+ Johor pada 17 Januari 2018 bertempat di SMK Bukit Pasir, Jalan Jorak, Kampung Jalan Raja, 84300 Muar, Johor. Program mendapat sokongan Jabatan pendidikan Johor di bawah seliaan Sektor Jaminan Kualiti (SJQ).

Bengkel ini adalah bagi memenuhi tugasan yang diberikan oleh Pengarah pendidikan Johor, untuk melihat peranan SIPartners+ melampaui jangkaan pemegang taruh bagi menyokong inisitif pendidikan Johor dalam mentransformasi pendidikan ke arah merealisasikan hasrat "Sekolah Unggul & Jauhar Ulung".

Bengkel kerja sehari ini telah dihadiri oleh semua 26 SIPartners+ Johor berakhir dangan penghasilan kerangka J-Profil PGB yang diharapkan dapat memberi manfaat terhadap pembangunan personal dan organisasi dalam kalangan PGB dan pemimpin pertengahan pendidikan sekolah-sekolah di negeri Johor.

Gambar dan Maklumat Lanjut

  • Home
Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com