Terkini

Pendekatan FUEL Dalam Melaksanakan Coaching dan Pementoran.

PENDAHULUAN

School Improvement Partners Plus (SIP+) kini semakin matang mengikut usia sejak jawatan ini diwujudkan pada awal Tahun 2014. Dengan kursus asas Coaching and Mentoring yang diberi oleh pihak Institut Aminuddin Baki pada awal penubuhan jawatan, tercampaklah para pegawai SIP+ ke dalam lombong bimbingan profesional kepimpinan pendidikan daerah masing-masing.  Ramai yang senyum menghitung hari persaraan namun masih ramai yang masih muda dan gagah untuk mendepani dunia bimbingan pemimpin sekolah kini. 

Read more ...

Carta Gred Prestasi dan Potensi (GPP) Dalam Pembangunan Profesionalisme Menerusi Pendekatan Coaching.

 

Berupaya memberikan prestasi kerja yang terbaik pada hari ini tetapi, mempunyai fokus untuk mencapai prestasi yang lebih baik pada masa hadapan sentiasa menjadi matlamat bagi kebanyakan individu sama ada dalam perkara yang menyentuh hal-hal peribadi mahu pun berkaitan dengan bidang pekerjaan kita. Dua faktor ini iaitu "prestasi" dan "potensi" sering digunakan oleh pemimpin-pemimpin organisasi untuk menilai bagaimana berkesannya individu-individu melaksanakan tugasnya dan sejauh mana latihan atau bimbingan boleh dijadikan sebagai alat atau pendekatan yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan prestasi kerja dan potensi mereka hingga mencapai satu tahap yang lebih baik. Carta Gred Prestasi dan Potensi (GPP) atau Performance and Potential Grid ( PPG), yang diperkenalkan oleh Dr.Jon Warner mengandungi matriks tertentu yang dibahagi kepada tiga tahap, iaitu tahap prestasi dan potensi yang rendah, sederhana dan tinggi. Bacaan Lanjut

Titik Buta: Mengapa ada kalanya kita tersilap membuat keputusan


KEBERKESANAN AGENDA PERUBAHAN: SATU REFLEKSI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21

 (Artikel ini telah diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan MPSM Edisi 2017: ms 301-312)

Pengenalan

Kelangsungan hayat sesebuah organisasi pada masa kini sangat bergantung kepada keupayaan untuk berubah selaras dengan perubahan yang berlaku di persekitarannya. Malah, kejayaan sesebuah organisasi sering dikaitkan dengan keupayaannya mendepani perubahan melalui pelbagai strategi yang dilaksanakan agar mereka kekal kompetatif dan releven dengan situasi semasa. Namun demikian, tidak semua strategi perubahan yang digunakan membuahkan hasil yang diharapkan walaupun telah dirancang dan dilaksanakan berdasarkan teori atau model perubahan yang telah diutarakan oleh pelbagai sarjana.

Read more ...
  • Home
Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com