Standard 5: Kemenjadian Murid

STANDARD 5 : KEMENJADIAN MURID

 

PENYATAAN STANDARD

 

Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggunggjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. 

Continue Reading

Print Email

Standard 3.3: Pengurusan Hal Ehwal Murid

STANDARD 3.3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

 

PENYATAAN STANDARD

 

Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

Continue Reading

Print Email

Standard 3.2: Pengurusan Kokurikulum

STANDARD 3.2 PENGURUSAN KOKURIKULUM

 

PENYATAAN STANDARD 

Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah

Continue Reading

Print Email

SKPMg2: Pengurusan Organisasi

STANDARD 2:  PENGURUSAN ORGANISASI

 

PENYATAAN STANDARD

 

Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah.

Continue Reading

Print Email

Standard 1: Kepimpinan

STANDARD 1 : KEPEMIMPINAN

 

PENYATAAN STANDARD

 

Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti PdP.

 

Continue Reading

Print Email

More Articles ...

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com