SKPMg2 - Overview

EMPAT ANJAKAN UTAMA DALAM PENGGUBALAN SKPMg2

 

·        Berorientasikan tindakan

·        Menitikberatkan kualiti

·        Penekanan kepada peranan

·        Penggunaan sepanjang tahun – tiga (3) kali semakan

 

KERANGKA KONSEP: SKPM g2

 

 

Apakah perubahan/elemen yang baharu dalam SKPM g2?

 

*     Peranan PGB dan guru

*     Guru Sebagai Pemudah Cara

*     Pengurusan Perpaduan

*     KBAT

*     PA 21

*     Kecemerlangan Kokurikulum

*     Penglibatan Komuniti/Sarana Ibu Bapa

*     PDP modular 

 

PENGGUNAAN ISTILAH/SINGKATAN/ PERKATAAN YANG BAHARU

 

1.              KRIK                    Kriteria Kritikal

2.              STAK                     Standard Kualiti

3.              TUMS                   Tindakan Untuk Mencapai Standard

4.              PGB                      Pengetua/Guru Besar

5.              Standard 1:          PGB sebagai Peneraju/Pembimbing/Pendorong

6.              Standard 2:          Pengurusan Organisasi

                             Aspek 2.2:            Pengurusan Aset;

                             Aspek 2.6:            Pengurusan Perpaduan

7.              Standard 3:          Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum dan HEM

                             Aspek 3.1.3:         Pengurusan Masa Instruksional;

                             Aspek 3.1.4:         Pengurusan Penilaian Murid;

                             Aspek 3.2.5:         Pengurusan Program Kecemerlangan                                                       Kokurikulum ;

                             Aspek 3.3.5:         Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid

8.              Standard 4:          Guru Sebagai Perancang/Pengawal/ Pembimbing/                                  Pendorong/Penilai dan Murid Sebagai Pembelajar Aktif

9.              Standard 4:          Pembelajaran dan Pengajaran (PdP);

                             Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)

 

KANDUNGAN SKPM g2

 

STANDARD 1:      Kepemimpinan

(3 Aspek,    12 TUMS)

 

STANDARD 2:      Pengurusan Organisasi

(7 Aspek,    9 TUMS)

 

STANDARD 3:      Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum Dan Hal Ehwal Murid

(17 Aspek, 21 TUMS)

(Kurikulum:          4 Aspek, 7 TUMS)

(Kokurikulum:      7 Aspek, 7 TUMS)

(HEM:                   6 Aspek, 7 TUMS)

 

STANDARD 4:      Pembelajaran dan Pemudahcaraan

(6 Aspek,    7 TUMS)

 

STANDARD 5:      Kemenjadian Murid

(3 Aspek,    11 Item)

 

CARA PENSKORAN DALAM TINDAKAN DAN KUALITI

 

Bilangan item dalam Tindakan dan Kualiti adalah antara tiga (3) hingga lapan (8).

Cara penskoran bagi Skor 3, Skor 2 dan Skor 1 adalah mengikut kepentingan atau bilangan item dalam Tindakan dan Kualiti.

 

Penggunaan perkataan yang membawa maksud tersendiri:

          - mana-mana tiga (3) perkara

          - sekurang-kurangnya tiga (3) perkara

 

CONTOH 1: ASPEK 1.1.1

 

Tindakan: 4 item -  Skor 3: PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Kualiti – 3 item- Skor 3: Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

 

CONTOH 2: ASPEK 3.1.2.1

 

Tindakan: 6 item -  Skor 3: Mengurus keperluan pelaksanaan mata pelajaran bagi perkara (i), (ii) dan mana-mana tiga (3) perkara di atas.

 

CONTOH 3: ASPEK 3.2.6.1

 

Tindakan: 8 item -  Skor 3: Mengurus aktiviti Sukan Untuk Semua bagi sekurang-kurangnya enam (6) perkara di atas

Skor 2: Mengurus aktiviti Sukan Untuk Semua bagi sekurang-kurangnya tiga (3) perkara di atas.

 

CONTOH 4: ASPEK 4.6.1

 

Kualiti: Skor 4: Tindakan dilaksanakan:

dengan pelibatan 70 hingga 89%  murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan melebihi 25 % hingga 49% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)

dengan memenuhi sekurang-kurangnya dua (2) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv). 

 

MAKSUD PENGGUNAAN WARNA 

Perkataan dalam Pernyataan Standard, Kriteria Kritikal, Standard Kualiti dan Tindakan Untuk Mencapai Standard diwarnakan  bagi memudahkan pemahaman pengguna. 

Merah -      subjek/perkara/orang

Ungu   -      tindakan

Hijau   -       kualiti 

Biru     -       hasil/impak

 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com