Templat Analisis Data Pengoperasian SKPMg2 Sekolah

SKPMg2 Sebagai satu instrumen penarafan kendiri sekolah merupakan alat pemajuan sekolah yang seharusnya dijadikan sebagai rujukan kepada kepimpinan dan warga guru di sekolah dalam merancang program pemajuan sekolah. Penarafan SKPMg2 sering kali dianggap sebagai satu tugas rutin sahaja yang perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah. Sekiranya proses penarafan SKPMg2 ini dapat dilaksanakan dengan baik, ia dapat memberikan maklumat yang tepat tentang status atau standard kualiti sekolah dari aspek kepimpinan, penguruan organisasi, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan kualiti guru. Oleh itu kepimpinan di sekolah perlulah menjadikan data dari penarafan SKPMg2 sebagai sebahagian daripada data utama yang perlu dirujuk dalam penrancangan program dan aktiviti pemajuan sekolah.

| VERSI BAHAN LATIHAN | TAPAK ANALISIS DATA PENGOPERASIAN SKPMg2 SEKOLAH |

Atas kesedaran ini saya berkongsi sedikit sebanyak bagaimana kepimpinan di sekolah dapat menjimatkan masa dan tenaga, serta memudahkan data SKPMg2 dianalisis dengan mengunakan Templat Analisis SKPMg2 Versi Sekolah. Pada sesi perkongsian sebelum ini saya telah menunjukkan cara bagaiamana data SKPMg2 boleh dianalisis pada peringakat PPD, khususnya oleh SIP+, SISC+ dan penolong-penlong PPD dalam mengenal pasti jurang yang wujud daripad analisis data SKPMg2 agar dapat memberikan sokongan secara berfokus kepada sekolah.

Pada sesi kali ini saya telah mengadakan sesi perkongsian dalam kalangan SIP+ tentang bagaimana menggunakan Templat Analisis SKPMg2 yang boleh digunakan dalam menganaials data  SKPMg2, agar dapat memeberikan input yang penting tentang satatus sekolah dalam mengena pasti jurang dan titik lemah yang perlu ditambahbaik.  

Video ini adalah rakaman daripada sesi perbengkelan yang dikendalikan oleh SIPartners+ Negeri Johor kepada peserta yang terdiri dari kalangan SIP+ Malaysia. Video ini menjelaskan bagaimana pihak sekolah boleh dibantudalam menyediakan analisis SKPMg2 bagi tujuan pemajuan sekolah. Templat Analisis SKPMg2 sekolah dibina bagi tujuan dijadikan sebagai platform untuk menganalisis keberhasilan SKPMg2 dan  untuk melihat perubahan bagi setiap aspek disamping mengenal pasti  jurang bagi keperluan sekolah mengenal pastiaspek yang perlu dibangunkan. 

 

 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com