MEMBANGUNKAN HILL (HIGH IMPACT SCHOOL LEADERS) MELALUI E-COACHING BERASASKAN PENDEKATAN GO-CLAD (GOOGLE CLASSROOM DAN APLIKASI DIGITAL)

Pendekatan coaching bagi tujuan membangunkan sumber manusia dan seterusnya memacu transformasi pendidikan di sekolah semakin diberi perhatian selaras dengan aspirasi untuk meningkatkan kualiti dan keberkesanan kepimpinan di sekolah. Perjawatan SIPartners+ yang diwujudkan dalam PPPM khususnya dalam inisiatif Program Transformasi Daerah (DTP) diberi peranan membimbing dengan menjadikan coaching sebagai pendekatan untuk mengupayakan kepimpinan di sekolah. Sehubungan itu, pembentangan ini akan membincangkan tentang bagaimana SIPartners+ di PPD Kulai mengoptimumkan instruksional dan e-Coaching berasaskan aplikasi Google Classroom dan Aplikasi Digital (Go-CLAD) dalam melaksanakan intervensi Kepimpinan Sekolah Berimpak Tinggi (HILL – High Impact School Leaders). Pendekatan ini diharapkan berupaya meningkatkan kompetensi kepimpinan di sekolah menerusi peningkatan intensiti, kecekapan dan keberkesanan SIPartners+ dalam memberi bimbingan kepada kepimpinan di sekolah. Pembentangan ini turut mencadangkan beberapa penambahbaikan hasil daripada dapatan dan pemerhatian yang dibuat. BACAAN LANJUT.

 

Print Email

Lawatan Rakan ELIT Sekolah TS25

Sumber Video : Pelaksanaan TS25 SK Kota Masai 2, Pasir Gudang, Johor

Rakan ELIT School Improvement Partners Plus (SIPartners+) dan School Improvement Specialist Coaches (SISC+) di bawah Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) diberi mandat untuk memberi  bimbingan kepada sekolah TS25 bagi Kohort 2, 3 & 4. Bimbingan yang diberikan adalah bagi tujuan memberi sokongan kepada sekolah berhubung pelaksanaan aktiviti TS25 yang dilaksanakan dalam tiga siri bimbingan. Setiap siri bimbingan akan dijalankan selama dua hari. Berikut adalah beberapa maklumat mengenai bimbingan Rakan ELIT kepada pihak sekolah dalam memastikan sokongan yang diberikan berupaya mentransformasikan sekolah selaras dengan aspriasi sekolah transformasi;

Print Email

You 'll Never Walk Alone..!!

 

Sumber video adalah dari YouTube...

You'll Never Walk Alone' (YNWA) merupakan tajuk sebuah lagu paling popular dalam bolasepak, dan sering dinyanyikan peminat Liverpool sebelum sepak mula di Anfield . YNWA  ini dianggap lagu rasmi kepada Liverpool dan mungkin lagu paling popular dalam dunia bola sepak ketika ini. YNWA turut dinyanyikan peminat kelab lain seperti Celtic, Borussia Dortmund, Feyenoord dan beberapa lagi kelab di luar sana.  

Continue Reading

Print Email

Carta Gred Prestasi dan Potensi (GPP) Dalam Pembangunan Profesionalisme Menerusi Pendekatan Coaching.

 

Berupaya memberikan prestasi kerja yang terbaik pada hari ini tetapi, mempunyai fokus untuk mencapai prestasi yang lebih baik pada masa hadapan sentiasa menjadi matlamat bagi kebanyakan individu sama ada dalam perkara yang menyentuh hal-hal peribadi mahu pun berkaitan dengan bidang pekerjaan kita. Dua faktor ini iaitu "prestasi" dan "potensi" sering digunakan oleh pemimpin-pemimpin organisasi untuk menilai bagaimana berkesannya individu-individu melaksanakan tugasnya dan sejauh mana latihan atau bimbingan boleh dijadikan sebagai alat atau pendekatan yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan prestasi kerja dan potensi mereka hingga mencapai satu tahap yang lebih baik. Carta Gred Prestasi dan Potensi (GPP) atau Performance and Potential Grid ( PPG), yang diperkenalkan oleh Dr.Jon Warner mengandungi matriks tertentu yang dibahagi kepada tiga tahap, iaitu tahap prestasi dan potensi yang rendah, sederhana dan tinggi. Bacaan Lanjut

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com