Carta Gred Prestasi dan Potensi (GPP) Dalam Pembangunan Profesionalisme Menerusi Pendekatan Coaching.

 

Berupaya memberikan prestasi kerja yang terbaik pada hari ini tetapi, mempunyai fokus untuk mencapai prestasi yang lebih baik pada masa hadapan sentiasa menjadi matlamat bagi kebanyakan individu sama ada dalam perkara yang menyentuh hal-hal peribadi mahu pun berkaitan dengan bidang pekerjaan kita. Dua faktor ini iaitu "prestasi" dan "potensi" sering digunakan oleh pemimpin-pemimpin organisasi untuk menilai bagaimana berkesannya individu-individu melaksanakan tugasnya dan sejauh mana latihan atau bimbingan boleh dijadikan sebagai alat atau pendekatan yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan prestasi kerja dan potensi mereka hingga mencapai satu tahap yang lebih baik. Carta Gred Prestasi dan Potensi (GPP) atau Performance and Potential Grid ( PPG), yang diperkenalkan oleh Dr.Jon Warner mengandungi matriks tertentu yang dibahagi kepada tiga tahap, iaitu tahap prestasi dan potensi yang rendah, sederhana dan tinggi. Bacaan Lanjut

Print Email

KOMUNIKASI BERKESAN DALAM ORGANISASI

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Clay Shirky

Clay Shirky dalam bukunya berjudul ‘Here Comes Everybody; The Power of Organizing Without Organizations’ menyatakan bahawa “Apabila kita mengubah cara kita berkomunikasi, kita sebenarnya mengubah masyarakat.” Dalam aspek kepimpinan organisasi sekolah ,  pengetua dan guru besar (PGB)   perlu mengubah cara berkomunikasi kepada yang lebih baik kerana tindakan mereka ini diyakini mampu untuk mengubah lanskap sekolah. Dalam aspek ini, kita mengharapkan agar PGB mampu bertindak sebagai pemimpin  berkesan  yang dapat membangunkan kemahiran komunikasi berkesan dalam kalangan ahli organisasi. Selain daripada dapat meningkatkan prestasi sekolah, komunikasi berkesan juga dapat menjamin kestabilan dan keharmonian hubungan sesama guru di sesebuah sekolah. 

Continue Reading

Print Email

Program Peer Coaching PPD Kulai (Kumpulan 1)

https://drive.google.com/drive/folders/0B1CWnQhTT5h6SkNYdHdtOXdDcEE?usp=sharing

Klik Pada Gambar untuk muat turun bahan

 

 

 

 

 

 

PROGRAM : 

 “PLC – PEER COACHING” KEPIMPINAN SEKOLAH MENENGAH DAERAH KULAI 

 

OVERVIEW

Data adalah sangat penting dalam memastikan kita melaksanakan intervensi yang betul terhadap isu atau permasalahan yang ingin kita tangani. Data juga akan menjadikan keputusan-keputusan yang akan kita lakukan merupakan keputusan yang tepat sepanjang proses pengurusan dan pelaksanaan sesuatu program atau aktiviti.

Menurut Killian & Bellamy, Memahami dan menggunakan data mengenai prestasi sekolah dan murid adalah asas kepada peningkatan sekolah. Tanpa menganalisis dan menggunakan DATA, sekolah tidak mungkin berupaya  mengenal pasti  dan menyelesaikan masalah atau mengetahui perkembangan prestasi semasa ke arah pencapaian. Data adalah nadi transformasi sekolah.

 

OBJEKTIF

1. Mengumpul dan mengenal pasti  maklum balas dan data-data yang  relevan secara bermakna untuk  menentukan hala tuju sekolah

2. Menganalisis dan menggunakan  maklum balas dan data-data yang  relevan secara bermakna untuk  merancang penambahbaikan sekolah

3. Memfokuskan pengumpulan data dan  maklum balas untuk mentaksir status dan memantau proses perkembangan  sekolah secara berkesan

4. Menghasilkan pelan tindakan sekolah / program kecemerlangan berasaskan data

 

 MAKLUMAT PROGRAM

Tarikh           : 18 Mei 2016 (Khamis)

Masa             : 10.00 pagi – 12.30 tengah hari

Tempat         : Bilik Mesyuarat, PPD Kulai 

 

Agenda         : 10:00 pagi - Membuat Keputusan Berasaskan Data

                        11:30 pagi - Perkongsian Amalan Terbaik (Hajah Sukini binti Dahalan)

 

KUMPULAN SASARAN

Pengetua Sekolah-sekolah Menengah Band 4 & 5 

 

 

 

BACAAN LANJUT

 

 

 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com