Pendekatan FUEL Dalam Melaksanakan Coaching dan Pementoran.

PENDAHULUAN

School Improvement Partners Plus (SIP+) kini semakin matang mengikut usia sejak jawatan ini diwujudkan pada awal Tahun 2014. Dengan kursus asas Coaching and Mentoring yang diberi oleh pihak Institut Aminuddin Baki pada awal penubuhan jawatan, tercampaklah para pegawai SIP+ ke dalam lombong bimbingan profesional kepimpinan pendidikan daerah masing-masing.  Ramai yang senyum menghitung hari persaraan namun masih ramai yang masih muda dan gagah untuk mendepani dunia bimbingan pemimpin sekolah kini. 

Continue Reading

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com