KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

 

Kepimpinan bermaksud keupayaan untuk mempengaruhi, memotivasikan, mengubah sikap dan tingkah laku pengikutnya untuk mencapai sesuatu matlamat organisasi. Dari aspek kepimpinan di institusi pendidikan pula, kepimpinan ialah keupayaan pemimpin mempengaruhi, memotivasi, mengubah sikap dan tingkah laku pengikutnya (subordinat) untuk menjayakan sebarang perubahan bagi mencapai matlamat organisasi. Manakala perkataan ‘instruksional’    berasal daripada perkataan bahasa Inggeris “instruction” yang berasal daripada kata dasar “instruct” yang bermaksud ‘ajar’. 

Continue Reading

Print Email

MODEL HALA TUJU PONTIAN DINAMIK

Organisasi yang mempunyai hala tuju yang jelas mempunyai peluang yang lebih baik untuk mencapai kejayaan pada masa hadapan.  Seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025 yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2013,  Pejabat Pendidikan Daerah Pontian mengorak langkah dengan mengambil   inisiatif menjadi Pontian Dinamik.

Continue Reading

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com