Dekati Dan Dengari: Amalan Pemimpin Yang Mudah Dan Berkesan Mempengaruhi Organisasi. Suatu Pengalaman Seorang Pengetua Yang Dibimbing Oleh SIP+ Dan Kini Dilantik Menjadi SIP+

Oleh,

 Tn Hj Ahmad Nasarudin Bin Tulus, Pegawai SIP+,

Pejabat Pendidikan Daerah Muar

 

 

Pengenalan. 

Sesebuah   sekolah yang   cemerlang  mempunyai korelasi yang kuat dengan kepimpinan pengetua sekolah berkenaan. Penarafan status sesebuah sekolah yang berbeza-beza mengikut standard PADU menjadikan keupayaan dan kemampuan sebenar seseorang pengetua untuk mengemudi sesebuah sekolah terutama yang berada pada band yang lebih besar. Seseorang pengetua baharu yang pertama kali memimpin sesebuah sekolah, pastinya mengimpikan sebuah sekolah yang berpotensi tinggi untuk dipimpin tanpa sebarang masalah. 

Continue Reading

Print Email

Melengkah Ke Hadapan: Fokus & Gerak Kerja KPPM 2018

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia (KPPM), DATUK DR AMIN BIN SENIN telah mengemukakan gagasan Melangkah ke Hadapan: Fokus Gerak Kerja (FGK) KPPM kepada warga pendidikan sebagai panduan dalam menterjemah budaya kerja yang berupaya merealisasikan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Melangkah Ke Hadapan: Fokus dan Gerak Kerja KPPM 2018 merupakan tumpuan khusus KPPM dalam meneruskan amanah yang diberi untuk meletakkan pendidikan negara sebaris dengan negara-negara yang mempunyai sistem terbaik di dunia.

Continue Reading

Print Email

Penetapan Dan Pelaksanaan Hala Tuju

oleh;

SIPartners+ PPD Tangkak

 

Pendahuluan 

Penulisan bahagian ini akan dapat membantu pemimpin sekolah dalam membina hala tuju sekolah. Kepimpinan sekolah perlu memastikan visi dan misi sekolah menjadi hala tuju seluruh warga sekolah ke arah pencapaian matlamat dan objektif yang telah ditetapkan secara bersama. Memandangkan semua sekolah di Negeri Johor telah menggunakan Visi dan Misi yang sama, maka diharapkan kepimpinan sekolah dapat menyebar luas dan menggunakannya secara kolaboratif dengan semua warga sekolah. 

Continue Reading

Print Email

Kelebihan OPPM Sebagai Alat Pengurusan Program di Sekolah.

  “The New One-Page Project Manager is an essential part of my executive toolkit. OPPMs communicate a project's plan and then communicate progressive performance to that plan in a complete yet efficient way, thereby increasing the visibility and collaboration so vital for successful project management.” 

—Michael O. Leavitt, Chairman, Leavitt Partners; Secretary, United States Department of Health and Human Services (2005–2009);Administrator, United States Environmental Protection Agency (2003–2005); Governor of Utah (1992–2003)

 

Kerangka Pengurus Projek Satu Laman atau One Page Project Manager (OPPM) telah diilhamkan di Lapangan Terbang Cincinnati, USA kira-kira 27 tahun yang lalu oleh satu pasukan projek kecil sebuah syarikat, ketika menunggu untuk satu penerbangan yang tertangguh. Kumpulan ini pada asalnya telah menerima arahan dari bos mereka  untuk mencari jalan bagaimana mahu mengumpul maklumat, status  dan komponen projek yang mereka usahakan hanya dalam selembar kertas.

Continue Reading

Print Email

10 Ciri Utama Pemimpin Sekolah Abad ke-21 Yang Berjaya

 

Sekolah yang bagus adalah didorong oleh guru, pemimpin pertengahan, pengetua dan guru besar (PGB) sekolah yang bersungguh-sungguh membawa perubahan kepada pembelajaran murid-murd. Walau bagaimanapun, cabaran daripada kemajuan global dan teknologi abad ke-21 telah meletakkan pemimpin-pemimpin sekolah dan guru-guru di bawah tekanan yang lebih daripada dahulu. 

Bagaimana PGB boleh menjadi seorang pemimpin sekolah yang berjaya? Berikut adalah ciri-ciri yang saya percaya perlu dibangunkan oleh PGB, supaya kepimpinan mereka kekal relevan  untuk berkembang pada abad ke-21. 

Continue Reading

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com