Teori Pembelajaran Konstruktivisme Dalam Membudayakan Amalan Abad Ke-21 (Bahagian 1)

Artikel ini ditulis oleh Shamsuddin bin Haron, Pegawai SIPartner+ PPD Kluang dan Azmi bin Sukiman, Pegetua SMK Moakil, Segamat (sekarang bertugas sebagai Pegawai SIPartner+ PPD Segamat) telah dibentangkan dalam Seminar Pendidikan Kebangsaan 2017 di Muatrade Hotel, Muar pada 23-24 September 2017.

Pengenalan 

Bagi memastikan sistem pendidikan terus relevan dan bersifat dinamik dan sesuai dengan persekitaran yang berubah, program tranrsformasi kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara membangun pada tahun 2020 adalah sangat bertepatan. Hal ini kerana, pendidikan perlu bergerak seiring dengan keperluan pembangunan iaitu untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu, berpotensi, dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran globalisasi masa kini. 

Continue Reading

Print Email

10 IDEA PRAKTIKAL PEMBELAJARAN ABAD KE-21

 Bahan suntingan;

PEGAWAI SIP+ PONTIAN, JOHOR

 

Menurut Martha Hampson dan rakannya dari Innovation Unit, United Kingdom, terdapat sepuluh (10) idea yang praktikal boleh digunakan  oleh pengurus sekolah untuk melaksanakan pembelajaran abad ke-21 iaitu:

 

Open up lessons  

Menghabiskan sukatan pelajaran dalam masa yang ditetapkan merupakan masalah utama semua guru di sekolah.  Sama ada murid memperoleh kemahiran tertentu atau sebaliknya menjadi perkara kedua.   Dalam pembelajaran abad ke-21, pembelajaran secara individu atau kumpulan perlu dirancang secara fleksibel dan tidak terlalu rigid.  Murid hendaklah diberi peluang dan masa yang mencukupi untuk menyelesaikan tugasan yang diberi dan seterusnya mencapai objektif yang ditetapkan oleh guru.  Guru pula perlu menyokong dan memantau sepanjang proses pembelajaran. 

Read More

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com