Kelebihan OPPM Sebagai Alat Pengurusan Program di Sekolah.

  “The New One-Page Project Manager is an essential part of my executive toolkit. OPPMs communicate a project's plan and then communicate progressive performance to that plan in a complete yet efficient way, thereby increasing the visibility and collaboration so vital for successful project management.” 

—Michael O. Leavitt, Chairman, Leavitt Partners; Secretary, United States Department of Health and Human Services (2005–2009);Administrator, United States Environmental Protection Agency (2003–2005); Governor of Utah (1992–2003)

 

Kerangka Pengurus Projek Satu Laman atau One Page Project Manager (OPPM) telah diilhamkan di Lapangan Terbang Cincinnati, USA kira-kira 27 tahun yang lalu oleh satu pasukan projek kecil sebuah syarikat, ketika menunggu untuk satu penerbangan yang tertangguh. Kumpulan ini pada asalnya telah menerima arahan dari bos mereka  untuk mencari jalan bagaimana mahu mengumpul maklumat, status  dan komponen projek yang mereka usahakan hanya dalam selembar kertas.

Continue Reading

Print Email

10 Ciri Utama Pemimpin Sekolah Abad ke-21 Yang Berjaya

 

Sekolah yang bagus adalah didorong oleh guru, pemimpin pertengahan, pengetua dan guru besar (PGB) sekolah yang bersungguh-sungguh membawa perubahan kepada pembelajaran murid-murd. Walau bagaimanapun, cabaran daripada kemajuan global dan teknologi abad ke-21 telah meletakkan pemimpin-pemimpin sekolah dan guru-guru di bawah tekanan yang lebih daripada dahulu. 

Bagaimana PGB boleh menjadi seorang pemimpin sekolah yang berjaya? Berikut adalah ciri-ciri yang saya percaya perlu dibangunkan oleh PGB, supaya kepimpinan mereka kekal relevan  untuk berkembang pada abad ke-21. 

Continue Reading

Print Email

Perancangan Strategik: Penetapan Hala Tuju Sekolah

Artikel adalah sebahagian dari bahan latihan yang disusun oleh

Haji Abdul Razak bin Alias, IAB

Membina Pelan Pembangunan Organisasi memerlukan Perancangan Strategik. Perancangan strategik adalah “usaha yang berhati-hati dan berdisiplin bagi menghasilkan keputusan serta tindakan asas yang membentuk dan memandu organisasi, apa yang dilakukannya dan mengapa ia melakukannya” (Bryson, 2011). Perancangan strategik adalah pendekatan yang berurusan dengan cabaran yang dihadapi organisasi. Cabaran ini memerlukan pemimpin berhati-hati dan berdisiplin jika ia ingin diurus secara efektif.

Continue Reading

Print Email

Peranan Coaching dalam Revitalisasi Pendidikan Abad Ke-21 (Bahagian 1)

 

 (Kertas kerja ini telah dibentangkan di Kenferensi Pendidikan Nasional di Kota Tinggi pada 2016) 

Pengenalan 

Era kemajuan Negara terkini menyaksikan pendidikan bergerak seiring untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu, berpotensi, dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran globalisasi masa kini. Demi merealisasikan matlamat mencapai tahap negara maju pada tahun 2020, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengorak langkah untuk menangani pelbagai isu dan masalah dalam sistem sedia ada bagi memastikan sistem pendidikan terus relevan, bersifat dinamik dan sesuai dengan persekitaran yang berubah. 

Continue Reading

Print Email

Penandaarasan Sebagai Strategi Penambahbaikan Berterusan di Sekolah: Konsep dan Rasional

 

Penandaarasan merupakan kaedah yang telah digunakan sekian lama oleh individu, kumpulan mahupun organisasi untuk tujuan penambahbaikan prestasi masing-masing. Sejak dahulu lagi kemajuan telah dapat dicapai menerusi proses penandaarasan ini di mana penelitian dibuat ke atas pihak yang lebih maju dan idea-idea dipinjam, diubahsuai dan dilaksanakan di organisasi sendiri. Dalam tahun 70'an pihak pengurusan memberi tumpuan kepada proses penambahbaikan secara berterusan dan ini mencetus kesedaran bahawa kecemerlangan sesuatu output itu banyak bergantung kepada proses-proses yang terlibat dalam penghasilannya. 

Continue Reading

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com