Perancangan Strategik: Penetapan Hala Tuju Sekolah

Artikel adalah sebahagian dari bahan latihan yang disusun oleh

Haji Abdul Razak bin Alias, IAB

Membina Pelan Pembangunan Organisasi memerlukan Perancangan Strategik. Perancangan strategik adalah “usaha yang berhati-hati dan berdisiplin bagi menghasilkan keputusan serta tindakan asas yang membentuk dan memandu organisasi, apa yang dilakukannya dan mengapa ia melakukannya” (Bryson, 2011). Perancangan strategik adalah pendekatan yang berurusan dengan cabaran yang dihadapi organisasi. Cabaran ini memerlukan pemimpin berhati-hati dan berdisiplin jika ia ingin diurus secara efektif.

Continue Reading

Print Email

Peranan Coaching dalam Revitalisasi Pendidikan Abad Ke-21 (Bahagian 1)

 

 (Kertas kerja ini telah dibentangkan di Kenferensi Pendidikan Nasional di Kota Tinggi pada 2016) 

Pengenalan 

Era kemajuan Negara terkini menyaksikan pendidikan bergerak seiring untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu, berpotensi, dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran globalisasi masa kini. Demi merealisasikan matlamat mencapai tahap negara maju pada tahun 2020, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengorak langkah untuk menangani pelbagai isu dan masalah dalam sistem sedia ada bagi memastikan sistem pendidikan terus relevan, bersifat dinamik dan sesuai dengan persekitaran yang berubah. 

Continue Reading

Print Email

Penandaarasan Sebagai Strategi Penambahbaikan Berterusan di Sekolah: Konsep dan Rasional

 

Penandaarasan merupakan kaedah yang telah digunakan sekian lama oleh individu, kumpulan mahupun organisasi untuk tujuan penambahbaikan prestasi masing-masing. Sejak dahulu lagi kemajuan telah dapat dicapai menerusi proses penandaarasan ini di mana penelitian dibuat ke atas pihak yang lebih maju dan idea-idea dipinjam, diubahsuai dan dilaksanakan di organisasi sendiri. Dalam tahun 70'an pihak pengurusan memberi tumpuan kepada proses penambahbaikan secara berterusan dan ini mencetus kesedaran bahawa kecemerlangan sesuatu output itu banyak bergantung kepada proses-proses yang terlibat dalam penghasilannya. 

Continue Reading

Print Email

Kod Etika SIPartners+ (Disesuaikan dari Kod Etika ICF) 

 

Bahagian Satu: Falsafah Coaching SIPARTNERS+ 

Pegawai SIPartners+ berpegang teguh kepada bentuk coaching yang memberi penghormatan kepada kepimpinan sekolah (orang dicoach / ODC) sebagai pakar dalam kehidupan dan kerja mereka dan percaya bahawa setiap ODC adalah kreatif, pintar akal, dan menguasai banyak perkara. Berdiri di atas asas ini, tanggungjawab coach adalah untuk: 

1) Meneroka, menjelas, dan menjajar dengan apa yang ODC mahu capai; 

2) Menggalakkan penemuan sendiri oleh ODC; 

3) Membangkitkan supaya ODC untuk menghasilkan strategi dan penyelesaian; 

4) Mempertahankan tanggungjawab dan kebertanggungjawaban ODC; 

Continue Reading

Print Email

Kepimpinan Lima Tahap dan Realitinya di Sekolah

 

Penulisan ini dibuat berdasarkan buku “The Five Levels Of Leadership” yang di tulis oleh John Maxwell. John Maxwell telah menjelaskan dengan panjang lebar mengenai  Lima Tahap Kematangan Kepimpinan, bermula dari kepimpinan berasaskan kepada kedudukan (Tahap 1) hingga pemimpin tersebut dapat dibangunkan menjadi seorang pemimpin berasaskan penghormatan (Tahap 5). Dalam buku tersebut Maxwell menjelaskan mengapa setiap organisasi memerlukan lebih banyak pemimpin Tahap 5 dan bagaimana setiap individu boleh dibantu untuk sampai ke tahap tersebut. 

Continue Reading

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com