Standard 5: Kemenjadian Murid

STANDARD 5 : KEMENJADIAN MURID

 

PENYATAAN STANDARD

 

Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggunggjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. 

ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL

 

ASPEK 5.1:           KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK

5.1.1   Peratus Murid Mencapai Matlamat Tahunan Individu yang Ditetapkan dalam Tahun Terkini (Murid Berkeperluan Khas)

5.1.2   Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Rendah (UPSR)

5.1.3   Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (SPM)

  

ASPEK 5.2:           KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

5.2.1  Gred Purata Sekolah dalam Kelab/Persatuan

5.2.2  Gred Purata Sekolah dalam Badan Beruniform

5.2.3  Gred Purata Sekolah dalam Sukan/Permainan

  

ASPEK 5.3:           KEMENJADIAN SAHSIAH MURID

5.3.1  Purata Peratus Kehadiran Murid ke Sekolah bagi Tahun Terkini.

5.3.2  Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Ringan)

           bagi Tahun Terkini.

5.3.3  Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Sederhana)

          bagi Tahun Terkini.

5.3.4  Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Berat)

          bagi Tahun   Terkini.

 

 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com